O nás


International Student Club of University of Ostrava je studentský klub fungující pod záštitou prorektora pro řízení vědy a vnějších vztahů. Jeho existence je závislá na dobrovolnické činnosti studentů Ostravské Univerzity. Klub spadá do nadnárodní organizace ESN (Erasmus Student Network), což umožňuje profesionální spolupráci s dalšími kluby, ať už českými či zahraničními, a také potvrzuje jeho vlastní důležitost v rámci univerzity i města samotného.
Hlavním cílem klubu je vytvářet přátelskou integraci zahraničních studentů do neznámého českého prostředí a podílet se na multikulturní interakci jak na půdě univerzity, tak v Ostravě a okolí. Klub pořádá množství volnočasových mezinárodních aktivit, čímž přispívá k odstranění bariéry mezi českými a zahraničními studenty a také pozitivně propaguje svoje město a Českou republiku vůbec.

Činnost ISC OU je viditelná v průběhu celého akademického roku. Přípravy začínají již před příjezdem Erasmus studentů, kdy má hlavní úkol Buddy System, v rámci kterého konkrétní český student pomáhá s prvními kroky v neznámém prostředí tomu zahraničnímu a zároveň se tak stává jeho „buddíkem“ po zbytek semestru. Jednou z nejdůležitějších i nejnáročnějších aktivit na začátku akademického roku je ORIENTATION WEEK. V rámci jednoho týdne se koná slavnostní zahajovací ceremoniál s úvodním slovem prorektora, kde se studenti dozvídají veškeré potřebné informace; Formality day, kdy klub pomáhá s vyřízením všech potřebných dokumentů; dále Ostrava Tour s tradiční českou večeří a prezentací České republiky na „Welcome party“ – Czech National Evening. Týden je zakončen akcí zvanou Get to know each other weekend, kdy studenti spolu stráví víkend s pestrým programem v některém z rekreačních středisek v okolí Ostravy.

V průběhu semestru je pro Erasmus studenty připraven bohatý program, který zpříjemňuje jejich zdejší pobyt. Každé druhé pondělí je připravena tematická párty s programem, jednou za měsíc se naopak Erasmus studenti chopí programu na párty Nation4Nation, kde představují svoji zemi a připravují tradiční speciality k ochutnávce. ISC OU nabízí výlety do turisticky zajímavých míst v okolí Ostravy i v rámci republiky, nově jsou také v nabídce „náročnější“ výlety, jako lanové centrum, sjíždění řeky nebo vysokohorská turistika. Program se v průběhu roku neustále doplňuje a vymýšlí se nové a nové aktivity jako například Erasmus day, Movie night, Sportovní turnaj nebo Language Tandem. Členové International Student Club se snaží přijíždějícím studentů nabídnout co nejkvalitnější a nejpestřejší program, aby jejich studijní pobyt učinili nezapomenutelným.