_café lingea


EN:
Are you still wondering how to improve your language skills? How to speak more fluently in English, Spanish, French, Russian or Czech? Do you loath that kind of boring language classes where you’re just filling in the book and never have a possibility to speak? Don’t worry, we have a solution for you!!

Every semester a lot of Erasmus students from different countries come to Ostrava– Ireland, Spain, Italy, France, Germany, Russia etc. and we know that Czechs don´t have many possibilities to speak in English or improve their second language. And what more, Erasmus students usually want to learn more than „děkuji“, „dobrý den“ or swear words in Czech. So the members of _isc sat down and had a cup of coffee and came up with the idea of CAFÉ LINGEA.

Café Lingea is an event where we practise our conversational skills in different languages in an interactive way full of games. Café Lingea will take place in different coffee shops each time, so it is also a good opportunity to discover some new places and also meet new people (foreign or Czech). For the first event we are going to meet in the city centre in a lovely coffe shop named Mléčný bar Naproti close to Masaryk’s Square.

Feel free to join us! This event is opened to all who are interested regardless of where they are from. 😉 So if you want to experience anything new and spend two hours in a good company, do not hesitate and come.

_isc is looking forward to you.
coverCafeLingea 3 12
CZ:
Vrtají ti stále hlavou otázky, jak zlepšit své jazykové schopnosti? Jak konečně mluvit lépe anglicky, španělsky, francouzsky či rusky? Nenávidíš ty jazykové hodiny, kdy se učíte pouze podle učebnice a nemáš ani možnost pořádně mluvit? Nezoufej, máme pro tebe řešení!!

Každý semestr k nám do Ostravy přijíždí řada Erasmáků z různých zemí – Irska, Španělska, Itálie, Francie, Německa, Ruska atd. Víme, že čeští studenti nemají moc příležitostí mluvit anglicky či vůbec prakticky zlepšovat svůj druhý jazyk a zároven Erasmáci často touží znát více než jen “děkuji”, “dobrý den” či sprostá slova…A tak si _isc řeklo “pojdme s tím něco udělat”!

Srdečně Vás tedy zveme na naší po dlouhé době první Café Lingeu, na které můžete interaktivní formou plnou her zlepšovat své komunikační dovednosti v různých jazycích. Café Lingea se vždy koná v kavárenských prostorech, takže máte navíc možnost nejen poznat nové lidi, ale i dosud neznámé kavárničky. První Café Lingea bude v útulné kavárně Mléčný bar Naproti nedaleko Masarykova náměstí.

Událost je otevřena všem, takže pokud chceš zažít něco nového a strávit dvě hodiny v dobré společnosti, neváhej a přidej se k nám.

Těší se na Vás, _isc.